Úvod
Obce
Kľúče
 

abyss global s.r.o.


Spoločnosť s ručením obmedzeným

IČO: 51837609

Deň zápisu: 1.8.2018

Karpatské námestie 10A
Bratislava - mestská časť Rača
83106

Vložka 130350/B, oddiel Sro

 • Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
 • Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
 • činosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
 • Uskutočňovanie stavieb a ich zmien
 • Prenájom hnuteľných vecí
 • Administratívne služby
 • Vedenie účtovníctva
 • Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
 • Prípravné práce k realizácii stavby
 • Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
 • Čistiace a upratovacie služby
 • Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla
 • Kuriérske služby
 • Faktoring a forfaiting
 • Fotografické služby
 • Výroba jednoduchých výrobkov z kovu
 • Vývoj, výroba zabezpečovacích systémov alebo poplachových systémov a zariadení umožňujúcich sledovanie pohybu a konania osoby v chránenom objekte, na chránenom mieste alebo v ich okolí
 • Finančný leasing
 • Informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly
 • Finančný Iízing
 • Sprostredkovateľská činnosť v oblasti elektrotechnickej výroby
 • Poskytovanie služieb erotického charakteru
 • Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb v predmete podnikania
 • Vypracovanie a opracovanie jednoduchých výrobkov z kovov
 • Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, dopravy a výroby
 • Inzˇinierska cˇinnostˇ, stavebne´ cena´rstvo, projektovanie a konsˇtruovanie elektricky´ch zariadeni´
 • Dizajnérske činnosti
 • Inžinierska činnosť, stavebné cenárstvo, projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení v rozsahu voľnej živnosti
 • Administratívne služby a služby súvisiace s počítačovýmspracovaním údajov
 • Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky
 • Skladovanie a pomocné činnosti v doprave
 • Výskum a vývoj v oblasti prírodných, technických, spoločenských a humanitných vied
 • Služby súvisice s produkciou filmov, videozáznamov a zvukových nahrávok
 • Vydavateľská činnosť, polygrafická výroba a knihárske práce
 • Oprava osobných potrieb a potrieb pre domácnosť
 • činnosť na úseku požiarnej ochrany v rozsahu servis, oprava, kontrola, plnenie hasiacich prístrojov, požiarnych/požiarnotechnických zariadení
 • Výroba elektrických zariadení a elektrických súčiastok
 • Výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov
 • Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb a prenosu informácií
 • Počítačové služby a služby spojené s počítačovým spracovaním údajov
 • Pocˇítacˇové služby a služby súvisiace s pocˇítacˇovým spracovaním údajov
 • Stavebné cenárstvo, projektovanie, konštruovanie elektrických zariadení
 • Služby súvisiace s produkciou zvukových nahrávok
 • Inžinierska činnosť, stavebné cenárstvo a konštruovanie elektrických zariadení
 • Inžinierska činnosť, stavebné cenárstvo, projektovanie a konštruovanie
 • Sprostredkovateľská činnosť v oblasti stavebníctva, obchodu a služieb
 • Výroba a opracovanie jednotlivých výrobkov z kovu
 • Vy´roba a opracovanie jednoduchy´ch vy´robkov z kovu
 • Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, reklamy, výroby a športu
 • Poskytovanie sluzˇieb osobne´ho charakteru
 • Služby súvisiace s produkciou filmov, videozáznamov alebo audiovizuálnych diel
 • Inžinierska činnosť, projektovanie a konštruovanie mechanických zariadení
 • Finančný lízing tovaru
 • Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov, Prenájom hnuteľných vecí;


Máte dodatočné informácie o tejto firme? Otváracie hodiny, telefónne číslo, e-mail, popis služieb alebo cenník? Uverejnite tieto informácie zdarma tu:

maloobchod, sprostredkovanie, ekonóm, stavba, prenájom, administratíva, účtovníctvo, spracovanie, rekonštrukcia, čistenie, doprava, kuriér, faktoring, pohľadávky, fotenie, kov, vývoj, leasing, meranie, erotika, opracovanie, elektrina, dizajn, reklama, príroda, film, producent, vydavateľstvo, oprava, súčiastky, nacenenie, audio, inžiniering, tovar, služby, poradenstvo, dáta, exteriér, rekonštrukcie, upratovanie, náklad, zásielka, forfaiting, fotografia, signalizácia, financie, kontrola, lízing, elektrotechnika, kovy, výroba, elektrika, grafika, informatika, marketing, skladovanie, technika, videotvorba, polygrafia, domácnosť, elektronika, projekt, šport, veľkoobchod, počítače, interiér, balík, vymáhanie, zabezpečenie, peniaze, analýza, kovoobrábanie, prieskum, veda, videozáznam, knihy, optika, projekty, bezpečnosť, testovanie, stavebníctvo, produkcia, zariadenia, konštrukcia, obrábanie